PUPPY PLANS
 

Our brindle Finnish imported girl Delta will be mated during spring 2016. Male will be presented later. For more info please contact me ...  

 


 

 

We apply restriction of free competition, which means that we reserve the right to choose who/whom may buy a puppy from us, without having to excuse / explain ourselves.  

Vi tillämpar Fri prövningsrätt, detta innebär att Vi förbehåller oss rätten att själva välja vem/vilka som får köpa valp från oss, utan att behöva ursäkta / förklara oss.