REHOMING

From time to time we may have dogs which, for one reason or another, need rehoming. Please contact us direct if you would be interested in welcoming an older dog into your home.

 

Då och då har vi ibland hundar som, av en eller annan anledning, behöver omplaceras. Vänligen kontakta oss om ni skulle vara intresserad av att välkomna en lite äldre hund i ert hem.